Rechtsbijstand-up met o.a. Alex & Howard

Nationale Nederlanden presenteert RechtsbijStand-Up. Howard Komproe, Alex Ploeg, Eva Crutzen en Pieter Jouke zijn gevraagd geestige sketches te maken van een verelend confict, bijvoorbeeld over onterechte ontslagen of online bestellingen die niet goed gegaan zijn. Uit alle inzendingen worden de 5 opvallendste geschillen uitgekozen en hiermee gaan de RechtsbijStand-Up comedians aan de slag. Er zijn nu vast wat voorbeelden opgenomen, waarvan een hieronder te zien is. 
Meer info op de website van Nationale Nederlanden